WellB forløbet

– Kom ud af risikozonen og styrk din livskvalitet

Forløbet viser dig vejen til et sundere og bedre liv:

 • Giver dig flere kvalitetssår
 • Gør dig til en gladere og bedre kollega, ven, forældre og familiemedlem
 • Styrker din kreativitet, gør dig bedre tænkende og mere produktiv både på arbejde og privat
 • Reducerer dine risici for livsstilssygdomme og for tidlig død

Små skridt, store gevinster.

Start med en trivselsanalyse

Med en WellB trivselsanalyse får I et samlet overblik over, hvordan det står til med den fysiske, mentale og sociale trivsel på jeres arbejdsplads.

Med trivselsanalysen lærer vi desuden jeres virksomhed og medarbejdere at kende, og analysen danner grundlag for vores anbefaling om, hvor I bedst kan sætte ind for at opnå det resultat, I ønsker.

Vi analyserer medarbejdernes trivsel og sundhed med en trivselsmåling, en livsstilsmåling og en sundhedssamtale (i alt 20 min/medarbejder).

Analysen afsluttes med en samlet rapport, hvor vi samler op på resultaterne sammen med jer, og herefter kommer vi med en samlet anbefaling ud fra jeres behov.

Pris for WellB trivselsanalyse kr. 450,- pr. medarbejder ekskl. moms

Start med en trivselsanalyse

Med en WellB trivselsanalyse får I et samlet overblik over, hvordan det står til med den fysiske, mentale og sociale trivsel på jeres arbejdsplads.

Med trivselsanalysen lærer vi desuden jeres virksomhed og medarbejdere at kende, og analysen danner grundlag for vores anbefaling om, hvor I bedst kan sætte ind for at opnå det resultat, I ønsker.

Vi analyserer medarbejdernes trivsel og sundhed med en trivselsmåling, en livsstilsmåling og en sundhedssamtale (i alt 20 min/medarbejder).

Analysen afsluttes med en samlet rapport, hvor vi samler op på resultaterne sammen med jer, og herefter kommer vi med en samlet anbefaling ud fra jeres behov.

Pris for WellB trivselsanalyse kr. 450,- pr. medarbejder ekskl. moms

Bedre livskvalitet skridt for skridt

Det kræver ikke så meget at flytte sig væk fra risikozonerne. Det handler om små skridt og at opbygge momentum. Det handler ikke om sportspræstation, overdreven træning eller sult.

I stedet fokuseres der på at etablere gode vaner, der forbedrer dit kondital og gør dig gladere, sundere, skarpere tænkende og med bedre overskud i hverdagen. Bevægelse målrettes til dig og øges gradvist. Alle kan være med.

Gennem forløbet sættes fokus på at du:

 • stille og rolig etablerer nye vaner, hvor det giver mening, og samtidig øger dit momentum
 • får bevægelse hver dag
 • styrker din søvnkvalitet
 • optimerer dine mad- og hydreringsvaner
 • bliver opmærksom på din mentale tilstand
 • får styrket dine sociale bånd

Er du i risikozonen?

Viser livstilmålingen at du er i en risikozone, øges din risiko for:

 • hjertekarsygdomme herunder hjerteanfald og slagtilfælde
 • livsstilssygdomme som type 2-diabetes og fedme
 • svækket immunsystem som kan føre til hyppigere sygdomsperioder
 • forringet mental helbred og øget risiko for angst, depression og stress, herunder mindre overskud til kolleger, venner og familie
 • lavt energiniveau og dermed manglende energi til daglige aktiviteter
 • nedsat kognitiv funktion, kreativitet og mentalt helbred og øget risiko for demens.
 • at lave flere fejl og overspringshandlinger og skabe dårligere resultater
 • reduceret forventet levetid
35%

Det er 35% af alle mænd i DK, der ligger i gul og rød zone*

WellB livsstilsmåling – Resultat Mænd
Alder Risiko for negative livsstilspåvirkninger
Meget stor Stor Middel Lav Meget lav
20-29 ≤ 38 39-43 44-51 52-56 ≥ 57
30-39 ≤ 34 35-39 40-47 48-51 ≥ 52
40-49 ≤ 30 31-35 36-43 44-47 ≥ 48
50-59 ≤ 25 26-31 32-39 40-43 ≥ 44
60-69 ≤ 21 22-26 27-35 36-39 ≥ 40
70- ≤ 19 20-24 25-32 33-37 ≥ 38
43%

Det er 43% af alle kvinder i DK, der ligger i gul og rød zone*

WellB livsstilsmåling – Resultat Kvinder
Alder Risiko for negative livsstilspåvirkninger
Meget stor Stor Middel Lav Meget lav
20-29 ≤ 28 29-34 35-43 44-48 ≥ 49
30-39 ≤ 27 28-33 34-41 42-47 ≥ 48
40-49 ≤ 25 26-31 32-40 41-45 ≥ 46
50-64 ≤ 21 22-28 29-36 37-41 ≥ 42
65- ≤ 19 20-26 27-34 35-39 ≥ 40

* Kilde: Statens Institut for folkesundhed; Danskernes kondition er blevet dårligere.

Fra viden til vaner

Her får du et overblik over de emner vi arbejder med på WellB forløbet:

 • Dine tanker, motivation og vaner – Fundamentet for at justere din livsstil
 • Bevægelse er omdrejningspunktet
 • Få nok kvalitetssøvn
 • Fokus på vejrtrækning
 • Hvordan opbygges gode vaner?
 • Optimer din energi med gode hydreringsvaner
 • Juster dine kostvaner, så de giver din krop de bedst mulige forudsætninger
 • Detox af kroppen
 • Vigtigheden af sociale relationer
 • At undvære / faste / sætte grænser / finde mening
 • intensitet ind i din bevægelse
 • Udstrækning
 • Mindfulness

Alt sammen viden som er baseret på evidens og forskning.

Fra viden til vaner
Fra viden til vaner

Fra viden til vaner

Her får du et overblik over de emner vi arbejder med på WellB forløbet:

 • Dine tanker, motivation og vaner – Fundamentet for at justere din livsstil
 • Bevægelse er omdrejningspunktet
 • Få nok kvalitetssøvn
 • Fokus på vejrtrækning
 • Hvordan opbygges gode vaner?
 • Hydrering (inkl. forhold til energidrikke, kunstige sødemidler, kaffe og alkohol)
 • Få det bedste ud af din kost
 • Detox af kroppen
 • Vigtigheden af sociale relationer
 • At undvære / faste / sætte grænser / finde mening
 • intensitet ind i din bevægelse
 • Udstrækning
 • Mindfulness

Alt sammen viden som er baseret på evidens og forskning.

Du implementerer nye vaner i dit tempo og i små skridt og opbygger derigennem momentum. Alle kan være med.

Et individuelt tilpasset forløb

Et WellB forløb bygges op individuelt efter hvad medarbejderne og virksomheden ønsker, og uanset opbygningen vil fokus være på at flytte deltagerne ud af risikozonerne til en bedre og sundere livsstil.

Vi mødes med deltagerne fysisk eller online, og ved siden af seancerne tilbydes deltagerne værktøjer og viden, der fastholder dem på rejsen mod deres mål.

Udgangspunktet for forløbet er at styrke momentum hos deltagerne gennem små overskuelige – men meningsfulde skridt.

Uanset hvilket forløb I vælger, er der ingen ekstra opgaver for virksomheden og ledelsen.

Deltag på WellB forløbet

Kontakt os for mere viden og tilbud.

Kontakt

Kontakt os for mere information om WellB Forløbet.