Måling af VO2 Max (kondital)

Et højt VO2 Max (kondital) er lig med et større fysisk overskud og derigennem en styrket koncentration, kreativitet og mentalt helbred.

Det øgede overskud er også lig med energi til bedre at kunne håndtere svære følelser som irritation, vrede og forandringer, hvilket gør dig til en bedre kollega.

Et VO2 Max i grøn zone betyder en større ”energitank”. ”Energitanken” forsyner dig med energi dagen igennem. Så længe der er energi i tanken, så kan du meget lettere håndtere følelsesmæssige og mentale situationer. Når ”energitanken” er tom eller har et lavt niveau, er det meget sværere at håndtere disse situationer.

Et lavt energiniveau er lig med, at du laver flere fejl, flere overspringshandlinger, og at det tager dig markant længere tid at lave en opgave, som kræver fokus og koncentration.

Høj energi
Energimangel

Sådan påvirker dit kondital dit liv

Hvor stor din ”energitank” er afhænger meget af dit kondital, men også dine vaner for søvn, hydrering og ernæring er vigtige faktorer.

Et højt konditionsniveau og en større ”energitank” giver dig energi i længere tid.
Har du et lavt konditionsniveau, har du måske kun god energi de første 1-3 timer af dagen. Derefter er du sårbar overfor fejl og overspringshandlinger, når det kommer til at håndtere opgaver, som kræver koncentration og fokus. Har du en stor ”energitank” kan du måske arbejde koncentreret helt op 5-7 timer om dagen.

Din kreativitet er størst, når du har energi. Et lavt energiniveau er derfor lig med, at du gør mere, af det du plejer, også selvom du godt ved, at det skaber dårlige resultater. Du mangler simpelthen energien til at bryde dine eksisterende dårlige vaner.

Der er også en direkte sammenhæng mellem dit kondital og dit helbred.

Et kondital i gul eller rød zone er lig med flere sygedage, en større risiko for alvorlige livsstilsygdomme og for tidlig død.

Hvordan fungerer det?

De fleste kender ikke deres VO2 Max og tror ofte, det er bedre, end det er.

Historisk har det krævet 15-20 minutters fysik hård indsats at få en nøjagtig måling af sit VO2 Max. Med VentriJect gøres det liggende og på maksimum 3 minutter.

Med VentriJect måleenheden får du målt din Kardio-respiratoriske fitness (KRF). Målingen viser dit VO2 Max, hvilket er et tal for dine lungers og hjertes evne til at tilføre ilt til væv og organer samt skille sig af med overskydende CO2. 

Klassik VO2max måling
Klassik VO2max måling
VentriJect testing
VentriJect måling

Praktikken

Rent praktisk kommer vi ud og laver målingerne. Det tager 3-5 minutter pr. måling.

Du får umiddelbart efter målingen dit VO2max (kondital) af vide, samt hvor du ligger på den RØDE-GULE-GRØNNE statistik i forhold til køn og alder. Din virksomhed vil modtage en anonymiseret oversigt over, hvor mange der er i de forskellige zoner. Du bestemmer selv om du vil dele dit resultat med dine kolleger.

Vi oplever, at de fleste opnår en øget motivation til at tage handling på baggrund af deres score. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at etablere nye vaner, hvis du ligger i gul eller rød zone, og at du fastholder eller styrker dine vaner, hvis du er i grøn zone.

Med VentriJect er det lettere og billigere at lave regelmæssige målinger, hvis du vil følge din udvikling. Vi anbefaler minimum 2 målinger med 3-6 måneders mellemrum.

Med en WellB aftale er mulighederne for at få implementeret nye gode vaner mange, og det er let at komme i gang!

konditionstraening og sundhed hvad er kondital og iltoptagelsesevner

En måling som giver dig en øget motivation til handling.

Vi tilbyder 2 målinger for kr. 500 ekskl. moms pr. medarbejder.

Læs mere om målingen her: ventriject.com

motivation til handling