Vi kan hjælpe jer med:

At forbedre dit mentale helbred.

12,8% af virksomheders medarbejdere har generelt et dårligt mentalt helbred.

Klik for mere

Vi styrker dit mentale helbred gennem:

Viden der hjælper dig til at justere dine vaner inden for emnerne:

 • Det mentale, stress og åndedrættet
 • At øge din arbejdsglæde

Sociale aktiviteter sammen med dine kolleger.

Aktiviteter til bevægelse af din krop.

At forbedre din søvn.

45,4% af virksomheders medarbejdere føler sig generet af søvnbesvær/-problemer.

Klik for mere

Vi styrker din søvnkvalitet gennem:

Viden der hjælper dig til at justere dine vaner inden for emnerne:

 • Søvn
 • Det mentale, stress og åndedrættet
 • Energistyring
 • Kost og ernæring

Aktiviteter til bevægelse af din krop.

At mindske din træthed.

65,4% af virksomheders medarbejdere føler sig generet af træthed.

Klik for mere

Vi mindsker din træthed gennem:

Viden der hjælper dig til at justere dine vaner inden for emnerne:

 • Kost og ernæring
 • Søvn
 • Det mentale, stress og åndedrættet
 • Etablering af gode vaner
 • Personlig effektivitet og viljestyrke

Aktiviteter til bevægelse af din krop.

At reducere din regelmæssige hovedpine.

40,9% af virksomheders medarbejdere lider jævnligt af hovedpine.

Klik for mere

Vi mindsker din hovedpine gennem:

Viden der hjælper dig til at justere dine vaner inden for emnerne:

 • Energistyring og kost og ernæring
 • Tension Release Exercises
 • Det mentale, stress og åndedrættet

Aktiviteter til bevægelse af din krop.

At styrke dit forsvar mod for højt stressniveau.

23,2% af virksomheders medarbejdere scorer højt på stressskalaen.

Klik for mere

Vi styrker din modstands-
kraft for stress
gennem:

Viden der hjælper dig til at justere dine vaner inden for emnerne:

 • Det mentale, stress og åndedrættet
 • Personlig effektivitet og viljestyrke
 • Søvn, energistyring og kost og ernæring

Aktiviteter til bevægelse af din krop.

trivsel

Arbejdsglæde og trivsel til gavn for alle

Mindre end halvdelen af alle danskere lever op til WHO’s anbefalinger om fysisk aktivitet. Samtidig bliver flere og flere danskere syge af stress. Helbredet, både det mentale og det fysiske, er grundstenen i livet – og det er vigtigt at have fokus på!

For tingene hænger sammen…
Om det er power yoga, personlig udvikling, faglig fordybelse, motion eller musik, der betyder noget, så tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, der passer alle. 

Hos WellB tager vi det gode helbred alvorligt og kobler det med forretning – jeres forretning!

Trivsels- og sundhedstilstand i din virksomhed?

Her kan du få et statistisk indblik på udvalgte trivsels- og sundhedsparametre. Hvordan passer disse med din virksomhed?
Alle nedenstående parametre påvirker arbejdskultur, arbejdsindsats og personlig trivsel i negativ retning.

WellB - noget for alle

Fra træning til personlig udvikling, underholdning, kurser og oplevelser.

I kan frit deltage. Sammen eller hver for sig.
Det er helt op til jer, jeres behov, hjerner og hjerter, eller lyster og længsler.

Velkommen hos WellB og mulighederne:

Bevæg din krop

 • Crossfit
 • Zumba
 • Yoga / Pilates
 • HIIT
 • Genoptræning
 • Fitness dance
 • Biking
 • Outdoor træning
 • Online træning
 •  

Stimuler din viden:

 • Arbejdsmiljø
 • Førstehjælp
 • Mental ro
 • Spot stressen
 • Åndedræt
 • Søvn
 • DISC profiler
 • Konflikthåndtering
 • Kostvejledning
 • Det personlige lederskab

Styrk det sociale:

 • Koncerter
 • Foredrag
 • Stand-up
 • Biografbesøg
 • Musicals
 • Sportsbegivenheder (fx håndboldkamp)

Og meget mere…

“Jeg føler mig meget privilegeret som medarbejder i en virksomhed, som har valgt at samarbejde med WellB. Det giver stort plus på trivsels- og overskudskontoen”

- Medarbejder, Aalborg Zoo

58% af alle danskere lever ikke op til WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet, og flere medarbejdere i SMVér mener at sundhed og velvære, psykisk som fysisk, burde integreres og kultiveres arbejdspladsen.

Mulighederne for at ramme alles præferencer er dog både kompliceret og omkostningstungt, derfor gør de fleste ingenting.

Det har vi lavet om på.

Det er nemt at komme i gang med WellB

 • 1 Vælg abonnement
 • 2 Tilmeld din virksomhed
 • 3 I er klar til at komme i gang!

Fra kun 59 kr. pr. medarbejder/måned

FNs verdensmål nr. 3 – Sundhed og trivsel

En aftale med WellB understøtter FNs verdensmål nr. 3 – Sundhed og trivsel

Punkt 3.4: Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Vores platforms mange muligheder inden for alle trivselsdimensioner – fysiske, følelsesmæssige, sociale og intellektuelle aktiviteter – er direkte forebyggende i forhold til de livsstilsygedomme og mentale udfordringer, som vi desværre ser øges år for år.

En forebyggende indsats er helt sikkert investeringen værd sammenlignet med at skulle behandle sygdommene og kompensere for fraværet og videnstabet på den enkelte arbejdsplads.